Enthousiasme tijdens kijkavond

07-09-2016

Dinsdag 6 september werden alle ouders, kinderen en overige belangstellenden welkom geheten door leerlingen uit groep 8.

Tijdens deze avond konden de ouders met hun kind(eren) in de groepen kijken. Diverse boeken en schriften lagen klaar. Naast de diverse materialen was er in iedere groep een doe-tafel aanwezig, zodat alle kinderen met hun ouder(s) samen aan de slag konden!

Na een rondleiding door de kinderen vonden er drie workshops plaats. In de onderbouw hebben ouders informatie gekregen over de methode ‘Onderbouwd’. Deze methode speelt in op de specifieke leerbehoeften van het kind aan de hand van aanwezige spel-en ontwikkelingsmateriaal. E zijn 3 stappen van leren die precies passen binnen het opbrengst-en handelingsgericht werken.

In de middenbouw hebben ouders kunnen ervaren hoe wij onze muzieklessen verzorgen. Sinds vorig schooljaar gebruiken wij de methode ‘123Zing’. Dit is een digitale methode, die de kinderen op spelenderwijs meeneemt door de muzikale leerlijn. De lessen starten in groep 1-2 met ritme, hard, zacht, hoog en laag en eindigen in de bovenbouw met beatbox, rap en verschillende muzikale stromingen. Ook worden er heel veel liedjes gezongen om de vaardigheden eigen te maken.

In de bovenbouw zijn  ouders geïnformeerd over de voortgang naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke stap, die zeker aandacht verdient.

De drie workshops zijn goed en met veel enthousiasme ontvangen.