Groep 6 en 7 gymen samen

Ivm met de cito's van groep 8 gymen groep 6 en 7 deze weken samen. Hieronder ziet u een kleine impressie.