Meten is weten!

Voor de rekenles werden de voeten omgetrokken en gemeten hoe lang ieders voet is. Sommige kinderen wilden dit graag zelf doen, anderen deden dit in tweetallen.