Rekenactiviteiten in groep 1-2a

Iedere dag zijn we met rekenbegrippen, cijfers en tellen bezig. Tijdens het thema baby en familie zijn we met meten en wegen aan de slag gegaan. In de klas was het consultatiebureau ingericht waarbij de baby's(poppen) werden gemeten en gewogen. Dit werd genoteerd in een groeiboekje. We gingen ook bij de meetlat kijken hoe groot iedereen in de klas was. Vervolgens een rij maken van klein naar groot (seriëren). 
Het seriëren kwam ook weer terug bij flessen die van vol naar leeg (of andersom) neergezet moesten worden.
Tijdens het buiten spelen zijn we ook actief met cijfers en tellen. De pylonnen kunnen op een rij van 1-10 gezet worden of andersom. En daarna is het leuk om een pylon om te draaien en te raden welk cijfer dat is.