Teamleden in beeld

 Annet Nap (Directeur)

Mijn naam is Annet Nap, sinds 2011 ben ik als directeur werkzaam op OBS Molenland.

Een goede samenwerking tussen het team, de leerlingen en u als ouder maakt dat ik met veel plezier werk.

Daarnaast vind ik het belangrijk om als school in beweging te zijn. Daarom zijn wij continu bezig onze kennis, vaardigheden en kwaliteiten uit te breiden. Elk jaar worden er ontwikkelingen in gang gezet om de opbrengsten van ons onderwijs verder te verbeteren.

Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, bij deze nodig ik u van harte uit om eens sfeer te komen proeven.

 

 Esther Büchner (Intern begeleidster) 

Ik ben Esther Buchner, sinds vier jaar werkzaam als intern begeleider. De afgelopen schooljaren ben ik ook groepsleerkracht geweest.

De onderwijsbehoeften van leerlingen staan voor mij als intern begeleider centraal. Samen met de leerkrachten breng ik in beeld wat elk kind nodig heeft om tot leren te komen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ouders betrokken worden bij het leerproces van hun kind. Het is super om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen op hun eigen niveau, eigen manier en binnen hun eigen talent! Als intern begeleider bied ik de leerkrachten en leerlingen ondersteuning, maar ook u als ouder. Heeft u vragen? U mag altijd bij mij binnenlopen!  

 

 Yneke de Vos (Leekracht groep 1/2a)

Ik ben Yneke de Vos en sinds 1998 werkzaam als groepsleerkracht in groep 1-2. Een aantal jaar ben ik actief geweest binnen de invalpool waarbij ik les heb gegeven aan groep 1 t/m 8. Samen met een andere collega heb ik startwerk ontwikkeld. Startwerk houdt in dat de leerlingen in de ochtend starten met ontwikkelingsmateriaal aan hun tafel. Als ouder kunt u met uw kind hieraan werken, zodat u wordt betrokken bij het onderwijs. Belangrijk is dat een kind met plezier naar school gaat en gesteund en uitgedaagd wordt in zijn/haar ontwikkeling.

 

 Sylvia van Tol (Leerkracht groep 1/2a, ICT-coördinator)

IIk ben Sylvia van Tol en sinds 2005 werkzaam als leerkracht. Na heel wat jaren werkzaam geweest te zijn in de groepen 3 tot en met 6, ben ik nu weer werkzaam in groep 1-2. Het is bijzonder om deel uit te maken van het leerproces van kinderen en de vooruitgang van de kinderen waar te mogen nemen.

Als ICT coördinator begeleid en coördineer ik de ICT toepassingen binnen de school.

 

Verder ben ik als cultuurcoördinator verantwoordelijk voor de schakel tussen de school en culturele omgeving en houd ik iedereen enthousiast voor creativiteit in de klas.

 

 Diana v/d Berg (Leerkracht groep 1/2b)

Ik ben Diana van den Berg en ik ben sinds 1998 werkzaam in het onderwijs.

Wat is het fantastisch om iedere dag op je werk te komen, de deur van de klas dicht te doen en de kinderen onder je vleugels te mogen nemen! Iedere dag is anders en samen proberen we van iedere dag een klein feestje te maken.

 

 

Als VVE coördinator zorg ik voor de kwaliteit van met name het taalonderwijs in de groepen 1 en 2 en verzorg ik het contact tussen de peuterspeelzalen en de kleutergroepen.

 
 

 

 Ingeborg Langendorff  (Leerkracht groep 4)

Mijn naam is Ingeborg Langendorff-Westerbeek. Ik ben sinds twee jaar werkzaam in de bovenbouw op OBS Molenland.  

Recent heb ik mijn diploma behaald voor de studie Master SEN (Special Educational Needs). Voor mijn scriptie  heb ik mij verdiept in het woordenschatonderwijs wat mijn interesse voor lezen heeft vergroot. Dagelijks (voor)lezen is van belang voor elk kind en daar maak ik mij, samen met u als ouder(s), graag hard voor!

 

 Sven Helwes  (Leerkracht groep 5 en 8)

Mijn naam is Sven Helwes en ik ben sinds 2008 werkzaam op OBS Molenland. Naast mijn werkzaamheden als groepsleerkracht ben ik intern contactpersoon en anti-pestcoördinator. In deze rol heb ik een respectprotocol geschreven.

In de klas vind ik een veilig klimaat belangrijk. Met een fijn gevoel naar school komen geeft een kind de mogelijkheid en de moed om zich kwetsbaar op te stellen en zich te ontwikkelen. Als leerkracht probeer ik rekening te houden met de individuele behoeften van leerlingen, zowel in omgang als op onderwijsgebied.

 

 Joshua Bach  (Leerkracht groep 6)

Ik ben Joshua Bach en dit is mijn tweede jaar hier op OBS Molenland. Als groepsleerkracht ben ik bezig met de ontwikkeling van leerlingen, maar ook met mijn eigen ontwikkeling. Op OBS Molenland hebben we (onderwijskundige) afspraken die gelden voor de hele school. Zoals het werken met het “directe instructiemodel”.

Naast het lesgeven organiseer ik graag sportactiviteiten, zoals het schoolvoetbal of andere activiteiten.

 

 Kim Smit (Leerkracht groep 8)

Ik ben Kim Smit werkzaam sinds 2003 op OBS Molenland.

Als leerkracht vind ik het belangrijk, buiten kwalitatief goed onderwijs, dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn.

In 2014 heb ik een studie “Coach coöperatief (samenwerkend) leren” gevolgd.

Naast instructie van de leerkracht en individueel werken aan opdrachten, benutten de leerlingen elkaars kwaliteiten door middel van samenwerking.

De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen in interactie zijn met de leerkracht, maar ook met elkaar.

 

 Wilma Kraan (administratie)

Ik ben Wilma Kraan. Sinds 2013 ben ik werkzaam op OBS Molenland als administratief medewerkster. Daarnaast ben ik directie secretaresse van de directeur/ bestuurder, dhr. J. Postma, van Stichting AURO. De stichting waar OBS Molenland, samen met 9 andere openbare scholen, deel van uitmaakt.

 

 Herman Kraan (conciërge)

Ik ben Herman Kraan. Ik ben sinds  2015 conciërge op de maandagmorgen op  OBS Molenland. Verder vervul ik nog andere functies binnen Stichting AURO.